11 صبح، زیر ِ طاق ِ یاس

لیلی بودم ولیکن اکنون/مجنون‌ترم از هزار مجنون

11 صبح، زیر ِ طاق ِ یاس

لیلی بودم ولیکن اکنون/مجنون‌ترم از هزار مجنون

درباره بلاگ
11 صبح، زیر ِ طاق ِ یاس
بایگانی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

چه مدت زمان باید دختر 13 ساله ای صبر کند تا دردهایش درمان شود، 15 ساله چه طور؟ 18 ساله؟ 20 ساله؟ چه مدت باید منتظر کسی باشد که دردهایش را تسکین دهد، کسی که عمیقا بفهمد چه غمی دارد؟

.

29 ساله ام، نشسته ام کنار خود 13 ساله و 15 ساله و 18 ساله و بیست ساله ام، روشن تر از همیشه خودم را درتمام سالهای میبینم، احساسات خودم و رفتار دیگران را بهتر تحلیل میکنم، علت خوابهایم را 13 ساله و 15 ساله و 18 ساله ام میگویند، بغضشان میترکد و در آغوششان میگیرم، سالهای باید میگذشت، روزی باید میرسید که خودم، نه از سر دلتنگی و نارضایتی، فقط برای التیام دردهای من های گذشته ام آرزویی کنم. دعا کنم حتی که درمان منهای گذشته ام برسد، شاید اصل ایده سفر در زمان از همینجا بوده، رساندن درمانی که «من»ی در گذشته.

درد دل میکنم، من درک میکنم، من خوب گوش میکنم، خوب دلداری میدهم، اما درمانی ندارم، حتی من 29 ساله ام هم دوست دارد یک پایان خوش اتفاق بیافتد، یک پایان خوش هالیوودی، از آنها که ناگهان همه چیز خوب میشود، ناگهان ناممکن توسط قهرمان آمریکایی ممکن میشود، من 29 ساله ام حرفی از این رویای خوشش به 13 ساله ام نمیگوید، میخواهد منطقی و درست ماجرا را نگاه کند، فکر میکند یک روزی بالاخره همه چیز را میپذیرد و میگذرد.


زهرا صالحی‌نیا