11 صبح، زیر ِ طاق ِ یاس

لیلی بودم ولیکن اکنون/مجنون‌ترم از هزار مجنون

11 صبح، زیر ِ طاق ِ یاس

لیلی بودم ولیکن اکنون/مجنون‌ترم از هزار مجنون

درباره بلاگ
11 صبح، زیر ِ طاق ِ یاس
بایگانی

۳ مطلب در شهریور ۱۳۸۷ ثبت شده است

۲۹ شهریور ۸۷ ، ۱۵:۳۴

نذر

مژده ای دل که مسیحا نفسسی می آید   

                                     که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش

                                             زده ام فالی و فریاد رسی می آید

 

نذر

به آسمان می نگرم

نذر می کنم

نذر هفت نگاه

هفت لبخند

هفت بار نشستن زیر بید مجنون

هفت شاخه گل سرخ

هفت شاخه بهار نارنج

 

نذر می کنم هفت انار را بشکافم

هفت نارنج را ببویم

هفت سیب سرخ را گاز بزنم

 

من نذر می کنم

    هفت روز زود تر از خورشید بیدار شوم

و هفت شب دیرتر از ماه بخوابم

 

نذر می کنم

هفت روز روزه بگیرم

  و  وقتی فاصله ها غروب کردند با نام تو افطار کنم

 

من نذر کرده ام اگر بیایی

هفتاد هزار سال کنارت بمانم

 

نذر کرده ام

 هفت بار الرحمن بخوانم

 

من نذر کرده ام

هفت شب هفتاد ستاره را بشمارم

 

من نذر کرده ام

هفت بوسه به روی خورشید

و هفت لبخند به روی ما بزنم

 

              من نذر کرده ام اگر بیایی

              هفت بار بمیرم و دوباره زنده شوم

              من نذر کرده ام اگر بیایی.....

                                                باید بیایی

                                                              باید بیایی

 

                                   هفت بار بیشتر عاشقت می شوم

هفت بار به دورت می گردم

هفت بار پیاده تا آسمان می روم

هفت بار تو را از خدایم می خواهم

                               هفتاد هزار بار شکر می گویم

 

زهرا صالحی‌نیا
۱۸ شهریور ۸۷ ، ۱۱:۳۵

یک جرعه معجزه

راه بلند و طولانی می شود

و هرچه به انتظار پایانش می نشینم پایان نمی یابد دلم تنگ است قلبم می زند

 دست روی دست می کشم و انگشتانم را چنگ می زنم

قلبم تند تند می زند

دلم اشوب است

فاصله ها مرا دیوانه می کنند

و لحظه های دوری که تماما پریشانی اند

دلم آشوب می شود

آشوب به قلبم می رسد و سراسر وجودم را فرامی گیرد

و من می مانم و تنهایی و آشوب و دلتنگی

وقتی نیست

وقتی از او دورم

وقتی تنهایم

وقتی قلبم تند تند برای دیدینش می زند

ثانیه ها تبدیل به سالها می شوند

سالها می گذرد و من هنوز او را ندیده ام

اما

زمانی که او هست

در کنارم

اگرچه تنها حضورش هست و دلش با من نیست

و قلب من باز هم تند تند می زند

ساعتها تبدیل می شوند به ثانیه ها

به لحظه ای

به چشم بر هم زدنی

و من تا پلک می زنم

                    او دیگر نیست

گاهی بیشتر از انکه به معجزه ایمان داشته باشم 

                                                       به آن نیاز دارم

نیازی که دلم

                 قلبم

                     روحم

                           و تمام وجودم آن را  بی مهابا می طلبد

من نیاز به معجزه دارم

تا فاصله ها را کوتاه کنم

تا سالها را تبدیل کنم به یک لحظه

به یک چشم بر هم زدن

و

  لحظه ها را تبدیل کنم به سالها

  سالهایی که می تواند در کنارم باشد

 

        من معجزه می خواهم برای یک لحظه عاشقی

برای تنها یک لحظه عاشقی و بعد یک عمر زندگی با خاطره ی آن یک لحظه

من معجزه می خواهم تا معجزه کنم

تا او را عاشق کنم

تا حضورش را سراسر برای خود داشته باشم

تا تمام مزاحمان را پس زنم و با او

تنها

بی هیچ فاصله ای به تماشای معجزه بنشینم

من سراسر نیازم

نیاز به یک جرعه

به یک نفس

به یک دم

 

             عشق.

 

زهرا صالحی‌نیا
۱۱ شهریور ۸۷ ، ۰۲:۳۰

Title-less

حذف شد.

زهرا صالحی‌نیا